«

»

sep 04

Sociale ontwikkeling is noodzakelijk om Generatie Y aan boord te houden

Sociale ontwikkeling is de kern om te overleven voor organisaties.

In een ochtend of middag starten met sociale innovatie en organisatie verandering met de documentaire “Talking About mY genaration”. Sociale ontwikkeling is een must om de generatie Y of Millenials aan boord te kunnen houden voor organisaties en hen te laten overleven. Nu de crisis aan het oplossen is maken steeds meer mensen de keuze om de huidige werkgever in te ruilen voor een andere waar ze weer uitgedaagd en geprikkeld worden. De ‘rotte appels’ blijven zitten en de organisatie kan weer opzoek gaan naar een nieuw talent die zijn tanden zet in het project of het werk wat niet meer gedaan wordt. Veel organisaties lossen dit verloop  op deze manier op.

Op deze manier blijft de deur openstaan om de volgende medewerker zijn ‘exit’ aan te laten kondigen. Veel grote organisaties bemerken al langere tijd dat vooral hun Yong Professionals er vaak binnen een jaar alweer de brui aan geven. Dit probleem en vooral de torenhoge kosten van werving en selectie van nieuwe medewerkers is op te lossen als organisaties rekening houden met het volgende.

  • Generatie Y (of de ‘Millennials’) dient anders benaderd te worden om in te kunnen tappen en gebruik te maken van hun arbeidspotentieel en de talenten van deze jongeren.
  • Sociale innovatie is nodig om deze Young Professionals aan de organisatie te binden, hen duurzaam te behouden en hen te integreren in de bestaande groep werknemers.
  • 68% van de Y generatie zoekt binnen één jaar een andere baan vanwege het niet passen binnen de bestaande starre management structuren.
  • Burn-out onder de Y generatie is groter dan ooit tevoren, neemt alsmaar toe, m.n. bij hoger opgeleiden vanaf HBO+ niveau.
  • In 2014 behoort ruim 36% van de beroepsbevolking tot de Y generatie en de babyboomers verlaten de arbeidsmarkt vanwege hun pensionering.
  • faciliterend leiderschap is nodig om de y Generatie aan boord te houden en hen te stimuleren
  • Communicatie dwars door de organisatie is wat de Generatie Y wil en afdwingt
  • Een baan is voor hen niet automatisch de route naar een succesvol leven
  • En 9 to 5 kent deze generatie niet.

Met het vertonen van de documentaire ‘Talking About mY Generation’ en de discussie daarna trachten we ‘openingen’ te vinden om sociale innovatie mogelijk te maken binnen organisaties. Door weten wat er nodig is om samenwerking tussen de verschillende generaties te optimaliseren, ontstaat er innovatie en geeft het nieuwe kansen en ontwikkelingen voor organisaties. HRM bezit een sleutelpositie en moet hierin het voortouw nemen, gedragen door het (top)management.

Sociale innovatie is vooral nu hard nodig omdat de tijd zo snel aan verandering onderhevig is. McKinsey gaf in 2010 in haar rapport ‘Beyond Performance: How great organizations build ultimate competitive advantage‘ al aan dat zachte waarden en persoonlijk leiderschap essentieel zijn voor het succes en de overleving van organisaties op de lange termijnWerk aan de winkel
Er zijn nu drie generaties actief op de arbeidsmarkt (generatie Y, generatie X en de Babyboomers). De generatie Y zijn mensen geboren tussen ’80 en ’95 en vormen nu ruim 36%** van de arbeidsmarkt, zij zullen de komende jaren bepalend zijn op de werkvloer. Ze zijn anders dan de generaties voor hen omdat ze zijn opgegroeid in een digitale wereld met internet, social Y generatiemedia en smart phones. Daarnaast zijn ze opgevoed door een zorgzame vader en moeder en ze mochten veelal meebeslissen over hun eigen leven. Daardoor zijn ze extreem sociaal en hechten een groot belang aan hun sociale leven op het internet en de contacten die ze face-to-face onderhouden. Voor hen is werk niet de vanzelfsprekende manier om een succesvol leven te hebben.
Organisaties dienen anders gestructureerd en ingericht te worden om deze Young Profesionals aan zich te binden. De documentaire “Talking About mY Generation” is gemaakt om organisaties bewust te maken van de kenmerken van generatie Y en hoe deze kenmerken zich verhouden tot andere generaties. Er zijn duidelijk verschillen tussen deze generaties. Vaak wordt generatie management als lastig ervaren maar er zit enorm veel waarde in de kunst van deze tak van sport. Want wie zich erin verdiept leert zien dat deze verschillen juist volop mogelijkheden bieden.

De businesscase is helder.
Uit de Erasmus Concurrentie- en Innovatiemonitor blijkt dat technologische innovaties 25% van het innovatiesucces bepalen en sociale innovaties 75% voor hun rekening nemen. Sociale innovatie is daarmee een must. Het is nu zaak om mensen duurzaam geïnspireerd aan boord te houden. Aanpak van het disfunctioneren van medewerkers door miscommunicatie en slecht leiderschap, leidt tot ruim 22% verbetering van productiviteit blijkt uit onderzoek. Tevreden werknemers hebben een betere werkattitude en genereren tot 38% verbetering door een hogere klanttevredenheid en dragen voor 27% bij aan een hogere omzet. Ook verzuim zal verminderen en dat is hoog nodig. Des te meer omdat het aandeel psychischverzuim inmiddels boven de 50% is uitgekomen. Steeds meer mensen vallen uit en blijven gemiddeld 189 dagen thuis. Daarnaast is het behouden van werknemers steeds meer een uitdaging geworden. Had de babyboomer gemiddeld vijf werkgevers binnen zijn gehele werkzame leven, generatie X wisselde al na 5 a 6 jaar van werkgever. Op dit moment zien grote hiërarchische organisaties hun Young Professionals (generatie Y) al na één jaar vertrekken. De reden hiervoor is dat hun leef- en denkwijzen niet aansluiten op bestaande structuren en culturen binnen de meeste grote organisaties.
Hoog tijd dus om met sociale innovatie binnen de organisatie aan de gang te gaan. De documentaire Talking About mY Generation biedt voldoende stof tot ontwikkeling en uitwisseling van gedachten die uw organisatie helpen om zich klaar te stomen voor de grote instroom en behoud van de generatie Y.

Programma details
Het programma Talking About mY Generation bestaat uit het zien van de documentaire Talking About mY Generation bij u op locatie met de groep beslissers uit de organisatie. Daarna onderzoeken we onder leiding van ervaren professionals op het vlak van de softe skills van HRM waar voor de organisatie mogelijkheden liggen. Doel is om te komen tot de grote lijnen waarmee de organisatie zelf of onder begeleiding van professionals een beleid uitzet om sociale innovatie mogelijk te maken en door te voeren in de organisatie. De kern van deze discussie komt te liggen op het vlak van dynamisch managen, flexibel organiseren en slimmer werken binnen de organisatie.

Kosten: van deze ochtend of middag zijn €2.500 exclusief BTW en reiskosten. Maximaal 30 deelnemers.

Voorwaarden: De Opening zorgt voor de documentaire, scherm, geluid en projector en twee professionals voor het begeleiden en uitzetten van de grote lijnen voor sociale innovatie. De organisatie zorgt voor de locatie, aantekeningen, stoelen en eventueel koffie/thee en lunch.

Betalingsvoorwaarden: 50% bij opdracht en 50% bij uitvoering. Betalingstermijn van de fakturen: 30 dagen netto na factuurdatum. De eerste faktuur dient uiterlijk 5 dagen vóór uitvoering voldaan te zijn. Bij annulering binnen 10 dagen vooraf aan het evenement bent u 25% van de kosten verschuldigd daarna 70%. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang is geen teruggave meer mogelijk.

subsidie: mogelijk kan er voor dit gehele traject subsidie worden aangevraagd voor sociale innovatie bij het agentschap. Lees er meer over via deze link

Opgeven: Neem contact met ons op of bel meteen via 0168 481717 en bespreek de mogelijkheden.
Trailer Talking About mY Generation

Kernwoorden van deze activiteit zijn: Generatie Y, millennials, burn-out, documentaire Talking About mY Generation, anders organiseren, generatiemanagement, leiderschap, sociale innovatie Babyboomers en de generatie X