Stroomversnellers

‘Stroomversnellers’ zijn deelnemers van een Stroomversnellingsbijeenkomst, waarbij vrij denkende professionals elkaar ontmoeten. Het doel van de bijeenkomst is om vanuit passie, met humor en vakmanschap, elkaar mee te nemen in een stroomversnelling.

Het ‘stroomversnellen’ kan op het gebied van  vele, zo niet alle onderwerpen. Zo kan tijdens een bijeenkomst gebrainstormd worden over nieuwe producten of marketingplannen. Een andere keer wordt gezocht naar creatieve benaderingen voor nieuwe, minder goed, of niet functionerende projecten of afdelingen.  Het resultaat van een bijeenkomst is vaak verrassend qua gevonden oplossingen, inzichten en inter-actie in de groep.  De kundigheid van de Stroomversnellers op een bepaald gebied kan van onschatbare waarde zijn, maar juist ook hun onbevangenheid ten opzichte van voor hen nieuwe onderwerpen.

Profiel van een Stroomversneller

Gezond verstand vormt voor Stroomversnellers geen obstakel. Stroomversnellers worden niet gehinderd door vroegere teleurstellingen, mislukkingen, vastgeroeste ideeën, kennis van zaken en wat al niet meer. Zij verstaan de kunst van met een open geest nieuwe uitdagingen aan gaan.

De beweegreden van een Stroomversneller is het ultieme plezier om met elkaar, je tanden te zetten in een uitdaging. Stroomversnellers ontmoeten elkaar voor de lol van het samenwerken en omdat zij plezier beleven aan het vinden van creatieve benaderingen, werkbare oplossingen en nieuwe  inzichten.

Dat is het enige doel… Ben jij ook een Stroomversneller?

 

Lees meer over leiderschap.