Video wat is burn-out rechten en plichten

Eerste hulp bij burn-out voor werknemers en werkgevers

Informatie over burn-out, stress, verzuim en verloop en de invloed die organisaties daarop kunnen hebben door Léon Brinkers van de opening | burn-out specialisten. De video’s gaan o.a. in op: Wat zijn je rechten en plichten. Wat is de rolverdeling met Poortwachter, de bedrijfsarts, het UWV en de casemanager. En wat kan facilitair leiderschap voor verschil maken in het ziekteverzuim en verloop binnen organisaties.

Werknemers informatie over burn-out, stress en verzuim

wat is een burn-out UBOS MBI Eerste hulp bij burn-out EHBOwerknemer met burn-out rechten en plichten deel 1 Werknemer met burn-out rechten en plichten deel 2Opleidingen en beroepen met meeste kans op burn-outBurn-out tips om sneller te re-integreren en te herstellenDe unieke burn-out herstel methodeDe geschiedenis van burn-out een hype van deze tijd

Werkgevers informatie over burn-out, stress, verzuim en verloop

Werkgevers Informatie medewerker met burn-out regels UWV BedrijfsartsWerkgevers Informatie Burn-out stress en verloop tegen gaanWerkgevers Informatie grip op burn-out stress en verzuimWerkgevers Informatie voordeel van burn-out stress en verzuim

Algemene informatie over de opening burn-out specialisten

Marina Schriek de opening burn-out specialisten auteur van Gefeliciteerd met je burn-outBurn-out herstel en de kwantum psychologieYoung professional burn-out Y generatie burn-out